หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สากเหล็ก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ยินดีต้อบรับค่ะ/ครับ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.สากเหล็ก
  “พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สังคมเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา การศึกษาสร้างคน พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
 
  พันธกิจ
  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้
  การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่าย
ทุกท้องถิ่นและด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการผังเมืองและการควบคุมอาคารที่มีประสิทธิภาพ
  การบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
  ส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  การบริหารจัดการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
กลยุทธ์
  พัฒนาแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์
  พัฒนาระบบบริหารจัดการดิน น้ำและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
จากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์
  สร้างงานสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนจากฐานการเกษตร
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  พัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
  พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษา
ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น
  ร้อยละของครัวเรือนมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ตกอยู่สภาวะยากลำบาก
ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารสู่สากล
กลยุทธ์
  พัฒนาการบริหารภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่
  เตรียมความพร้อมประชาชนสู่สากล เชื่อมโยงการพัฒนา
จังหวัดกับอาเซียนและภูมิภาค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
  การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน
พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเบื้องต้นในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
โทรศัพท์ : 056-698-128
โทรสาร : 056-699-390
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-887-9581
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
จำนวนผู้เข้าชม 3,366,687 เริ่มนับ 31 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10