หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
นางผดา รัตนศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
“ เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขจัดเด็ดขาดยาเสพติด
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.สากเหล็ก
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
ศาสนสถานในตำบล สากเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สากเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
1
2
3
4
5
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้มาติดต่อราชการ ลงชื่อและตรวจวัดอุณหภูมิ และวางของไว้ด้านหน้าห้อง จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปรับของหรือหนังสือด้วยตนเอง ขอบคุณครับ/ค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นางผดา รัตนศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 
 
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกเสริมไหล่ทาง [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
   
 
   
 


จ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]

   
   
 
 
 
 
กิจการสภา
   
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
     
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
             
 
   
 
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
   
 
   
   
 
พจ 0023.3/ว 2539 ลว 23 มิ.ย.64 การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ (พจ 0023.3/ว 2539 ลว 23 มิ.ย.64)  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2538 ลว 23 มิ.ย.64 การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พจ 0023.3/ว 2538 ลว 23 มิ.ย.64)  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว2536 ลว 23 มิ.ย. 64 การรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556,2557 พจ0023.2/ว2536  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว2534 ลว 23 มิ.ย. 64 ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ แนบ1 ]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว2520 ลว 22 มิ.ย.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวด 5 2564(พจ0023.5/ว2520 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 375 ลว 22 มิ.ย.64 เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 375 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2513 ลว 22 มิ.ย.64 แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (พจ 0023.3/ว 2513 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2512 ลว 22 มิ.ย.64 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 2512 ลว 22 มิ.ย.64)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 370 ลว 21 มิ.ย.64) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 (พจ0023.5/ว 370 ลว 21 มิ.ย.64)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/6940 ลว21 มิ.ย.64) การขอเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(พจ0023.5/6940 ลว21 มิ.ย.64)(อบต.โพธิ์ไทรงาม)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว 2492 ลงวันที่ 21 มิถ ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (นายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 2487 ลว 21 มิ.ย 64 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว2451 ลว 18 มิ.ย. 2564 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ0023.2/ว2451 ลว 18 มิ.ย. 64) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
พจ0023.2/ว2450 ลว 18 มิ.ย. 2564 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/ว2450 ลว 18 มิ.ย. 2564) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 324 ลว 21 พ.ค.64) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนเมษายน 64 จำนวน 17 ผลงาน(พจ0023.5/ว 324 ลว 21 พ.ค.64) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2879 ลว 18 มิ.ย.64 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2879 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2472 ลว 18 มิ.ย.64 คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (พจ 0023.3/ว 2472 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.4/ว 2465 ลว 18 มิ.ย. 64 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2464 ลว 18 มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2464 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2442 ลว 17 มิ.ย.64 แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (พจ 0023.3/ว 2442 ลว 17 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]  
   
 
   
   
 
ทต.สำนักขุนเณร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำลงคลองบุษบงค์ ม.2 บ้านไทรย้อย บริเ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงกลาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสา [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.สำนักขุนเณร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำลงคลองบุษบงค์ ม.2 บ้านไทรย้อย บริเ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บางไผ่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (สวนหย่อม/สวนสาธารณะ) อบต.บางไผ่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตรอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาฉีดวัคซีน [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ทต.กำแพงดิน ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองประปา โดยว [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบแผนที่ภ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยวิธี [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยวิธีการเฉพาะ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ประทับช้าง [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านบึงโพธิ์ และ หมู่ที่ 6 บ้านท่าพ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4, 3, 9 และ 12 สายเลียบคลองชลประทานซี [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทับไทร สำรวจและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตรมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.แหลมรัง [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
   
 
   
   
 


ทต.ทับคล้อ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนว [ 24 มิ.ย. 2564 ]อบต.วังโมกข์ ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในช่ว [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.บางไผ่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.ท่าหลวง ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.วังกรด จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม(โครงการคลองสวยน้ำใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.ทับคล้อ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) รหัสครุภัณฑ์ 416 - 62 - 0025 จำนวน [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.ทับคล้อ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) รวม ๑๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.ทับคล้อ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) รวม ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่ [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.ทับคล้อ เช่าต่ออายุเว็บไซต์เทศบาลตำบลทับคล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.ทับคล้อ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) รวม ๑๑ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.ท่านั่ง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.แหลมรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.แหลมรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.ท่าฬ่อ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊คของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทม.ตะพานหิน จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกเล็กตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บ-๕๕๙๒ พิจิตร [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทม.ตะพานหิน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นการสานตะกร้าหวายประดิษฐ์ จำนวน ๕ รายการตาม [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางลาย จ้างเหมาทำตรายาง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางลาย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางลาย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.สามง่าม จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-8790 พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ [ 23 มิ.ย. 2564 ]

   
 
   
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สากเหล็ก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามการชำระภาษีค่ะ (27 เม.ย. 2564)    อ่าน 33  ตอบ 2  
สอบถามการแสดงตนผู้สูงอายุ (27 เม.ย. 2564)    อ่าน 27  ตอบ 1  
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด

ทุ่งดอกไม้ปากดง
สถานที่สำคัญ
ดูทั้งหมด
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 056-699-390
นายวิชิต ศิริมังคโล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
โทรศัพท์ : 056-699-390
โทรสาร : 056-698-128
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-699-390
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
จำนวนผู้เข้าชม 50,150 เริ่มนับ 31 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.สากเหล็ก

facebook
อบต.สากเหล็ก
อบต.สากเหล็ก