หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
นายปัญญา นาคลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
“ เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขจัดเด็ดขาดยาเสพติด
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.สากเหล็ก
คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
ศาสนสถานในตำบล สากเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สากเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
1
2
3
4
5
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้มาติดต่อราชการ ลงชื่อและตรวจวัดอุณหภูมิ และวางของไว้ด้านหน้าห้อง จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปรับของหรือหนังสือด้วยตนเอง ขอบคุณครับ/ค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราว
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายปัญญา นาคลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 
 
  กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศราคากลาง ปรับปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง อบต.สากเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านถ [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 82 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 82 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล [ 7 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 36 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 61 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
   
 
   
 


ปั๊มซับเมอร์ส [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงประตูเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค [ 23 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงประตูเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค [ 20 มิ.ย. 2565 ]

   
   
 
 
 
 
กิจการสภา
   
วีดิทัศน์
   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
     
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
             
 
   
 
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1902  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1930  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ กศ. มท 0816.3/ว1954  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [แบบฟอร์ม 1 (อปท.)] [แบบฟอร์ม 2 (จังหวัด)]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว1936  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว1955 [เอกสารแนบ]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1952  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กค. มท 0803.3/ว1949  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว1897  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7583-7658 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1945  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1943 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
(ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1938  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ขอทำความตกลงการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี ประจำจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1793 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว1926 [เอกสาร]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 กศ. มท 0816.4/ว1929 [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ อปท.]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1917  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว4360  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.4/ว1918  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1916  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design) กพส. มท 0810.6/ว1894  [ 24 มิ.ย. 2565 ]
   
 
   
   
 
พจ 0023.5/7316 ลว 28 มิ.ย. 65 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2535 ลว 28 มิ.ย.65 การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (พจ 0023.3/ว 2535 ลว 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.2/ว 215 ลว 28 มิ.ย. 65 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ของเสนอขอพระราชทานเครท่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2531 ลว 28 มิ.ย.65 แต่งคั้งคณะทำงานจัดงาน ผู้ว่าฯเดี่ยว ชวนเที่ยว เมืองพิจิตร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (พจ 0023.3/ว 2531 ลว 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2530 ลว 28 มิ.ย.65 การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พจ 0023.3/ว 2530 ลว 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2523 ลว 27 มิ.ย.65 การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (พจ 0023.3/ว 2523 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2522 ลว 27 มิ.ย.65 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2522 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2521 ลว 27 มิ.ย.65 ขอส่งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญ จากการกระทำทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชร หรือพืชอื่นใด พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2521 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2520 ลว 27 มิ.ย.65 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัทรสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (พจ 0023.3/ว 2520 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2519 ลสว 27 มิ.ย.65 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) (พจ 0023.3/ว 2519 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
(พจ0023.1/ว2527)(ลง 28 มิ.ย.65) การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (พจ0023.1/ว2527)(ลง 28 มิ.ย.65)  [ 28 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2517 ลว 27 มิ.ย.65 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน (พจ 0023.3/ว 2517 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
.(พจ0023.4/ว2514 ลว 27 มิ.ย.65) ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ...(พจ0023.4/ว2514 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ0023.5/ว2515 ลว 27 มิ.ย65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรอสถานการณ์ภัยแล้งและฯ  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 7237 ลว 27 มิ.ย.65 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) (พจ 0023.3/ว 7237 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2513 ลว 27 มิ.ย.65 ขอความร่วมมือประสานแข้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการชะลอไตเสี่ยมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ (พจ 0023.3/ว 2513 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 2511 ลว 27 มิ.ย.65 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2511 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ0023.5/ว 212 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2565 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 12 ผลงาน (พจ0023.5/ว 212 ลว 27 มิ.ย. 65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ 0023.5/ว 211 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนฯ ( พจ 0023.5/ว 211 ลว 27 มิ.ย. 65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
พจ0023.5/ว 210 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม 2565 ( พจ0023.5/ว 210 ลว 27 มิ.ย. 65 ) [ แนบ1 ]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]    
   
 
   
   
 
อบต.ทุ่งโพธิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมรัง [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.หัวดง ประชุมหารือโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร่อมระบบส่งน้ำ บ้านหัวดงใต้บ้านเข [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมรัง สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมบริการประชาชน ที่วัดสุขเกษม [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทับไทร โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทับไทร & [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังหว้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เรื่องการขยายกำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ด [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วังโมกข์ วารสารจัดหางานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าหลวง ประชุมรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วม ของประชาชน ผังเมืองพิจิตร ( [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหลวง พนักงาน อบต.ท่าหลวง ตัดหญ้าข้างทาง หมู่ 10 ตำบลท่าหลวง [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหลวง นายสมชาย จั่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หัวดง รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ช่วงที่ ๒ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วังโมกข์ ประกาศกรมจัดหางานไปทำงานประเทศซาอุดิอาระเบีย [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.หอไกร ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เข้าร่ว [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองปล้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
   
 
   
   
 


ทม.พิจิตร โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2565 ประจำเดือน ก [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.งิ้วราย ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ท่าหลวง จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ของสำนักปลัด อบต. จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ท่าหลวง จ้างจ้างเหมาบริการงานแม่บ้านทำความสะอาด จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ท่าหลวง จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารงานต่างๆ ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ราย [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.คลองทราย ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.คลองทราย ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.คลองทราย ซื้อตู้เหล็กแบบเตี้ยบานเลื่อนกระจกพร้อมฐาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทร [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ไผ่หลวง จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังศาลาเหลืองต่อ คสล.เดิมบริเวณบ่อนายจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้ [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.แหลมรัง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.แหลมรัง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินงานตามโรงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.ห้วยแก้ว จ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขาหญิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังตะกู จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและประชาช [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.วังตะกู จัดจ้างซ่อมแซมรถ EMS หมายเลขทะเบียน กจ-941 พิจิตร จำนวน 5 รายการ [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.บางไผ่ จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากคลองส่งน้ำพลังไฟฟ้า บ้านหอไกร ถึง นานายวุฒิ งิ [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.บางไผ่ จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากถนน ๑๑๑๓ ถึง คลองส่งน้ำพลังไฟฟ้า บ้านหอไกร หมู่ [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.บางไผ่ จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนางสายนาก เนียมนาก ถึง นานางน้ำฝน วายุบุตร [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.บางไผ่ จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากหนองชะโด ถึง หนองหวาย หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.บางไผ่ จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนสายทางเข้าสถานีรถไฟดงตะขบ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]อบต.บึงบัว จ้างโครงการก่อสร้างฐานพร้อมย้ายหอถังสูงทรงแชมเปญและปรับรุงระบบสูบจ่ายน้ำประปาใน [ 28 มิ.ย. 2565 ]

   
 
   
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป ขอรับการสนับสนุนรถกระเช้า
ขอรับการสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สากเหล็ก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สอบถามการชำระภาษีค่ะ (27 เม.ย. 2564)    อ่าน 118  ตอบ 2  
สอบถามการแสดงตนผู้สูงอายุ (27 เม.ย. 2564)    อ่าน 137  ตอบ 1  
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด

ทุ่งดอกไม้ปากดง
สถานที่สำคัญ
ดูทั้งหมด
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 056-698-128
นายวิชิต ศิริมังคโล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
โทรศัพท์ : 056-698-128
โทรสาร : 056-699-390
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-887-9581
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
จำนวนผู้เข้าชม 178,968 เริ่มนับ 31 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.สากเหล็ก

facebook
อบต.สากเหล็ก
อบต.สากเหล็ก