หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้มาติดต่อราชการ ลงชื่อและตรวจวัดอุณหภูมิ และวางของไว้ด้านหน้าห้อง จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปรับของหรือหนังสือด้วยตนเอง ขอบคุณครับ/ค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ 0023.5/ 8160 ลว 23 ก.ค. 64 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว8160 ลว 23 ก.ค. 64)  [ 23 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2978 ลว 23 ก.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVTD-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (พจ 0023.3/ว 2978 ลว 23 ก.ค.64)  [ 23 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2977 ลว 23 ก.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย (พจ 0023.3/ว 2977 ลว 23 ก.ค.64)  [ 23 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2976 ลว 23 ก.ค.64 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 2976 ลว 23 ก.ค.64)  [ 23 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2958 ลว 22 ก.ค.64 การจัดเก็บข้อมูลควาทจำเป็ยพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นที่ระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2958 ลว 22 ก.ค.64)  [ 22 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2952 ลว 22 ก.ค.64 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พจ 0023.3/ว 2952 ลว 22 ก.ค.64)  [ 22 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 2951 ลว 22 ก.ค.64 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2951 ลว 22 ก.ค.64)  [ 22 ก.ค. 2564 ]   
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 2948 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 2948 ลว 22 ก.ค. 2564)  [ 22 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.4/ว 8114 ลว 22 ก.ค. 64 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา  [ 22 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.2/ - ลงวันที่ 22 กรกฎ การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 17 (พจ0023.2/- ลว 22 กรกฎาคม 2564) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]   
พจ0023.2/ว 8105 ลว 22 กรกฎาคม 25 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ0023.2/ว 8105 ลว 22 กรกฎาคม 2564)  [ 22 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.4/ว 2939 ลว 21 ก.ค. 64 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี  [ 21 ก.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,445
 
 
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
สายตรงปลัด
โทร : 056-699-390
นายวิชิต ศิริมังคโล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160
โทรศัพท์ : 056-699-390
โทรสาร : 056-698-128
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-699-390
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
จำนวนผู้เข้าชม 81,562 เริ่มนับ 31 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10