ติดต่อเรา

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก
Saklek Subdistrict Administrative Organization

273 หมู่ 4 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160
โทรศัพท์ : 056-699390
โทรสาร : 056-698128
website : http://www.saklek.go.th
e-mail : saklek.sao@gmail.com

ส่งข้อความถึง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

Input this code: captcha