การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสากเหล็ก ประจำปีงบ 2562

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสากเหล็ก ประจำปีงบ 2562 ภายใต้กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักสังคมสงเคราะห์น้อยตำบลสากเหล็ก

การประชุมประชาคมระดับตำบล

การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯและขับเคลื่อนกลไกศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว​ระดับตำบล​

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯและขับเคลื่อนกลไกศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว​ระดับตำบล​ 27​ มี.ค.​62​                   ณ​ ck​ convention hall

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชนตำบลสากเหล็ก ประจำปี พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชนตำบลสากเหล็ก ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ปลูกฝังเรื […]

การประชุมประชาคมระดับตำบลโครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

การประชุมประชาคมระดับตำบลโครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

1 2 3