สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิ๊กลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธั […]

ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

ประกาศปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563( […]

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562

1 2 3