สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิ๊กลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธั […]

ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

ประกาศปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขอปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563( […]

1 2 3