ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561

เชิญร่วมงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ชมความอลังการงานแสดงประเพณีไหลเรือไฟ เพื่อบูชาหลวงพ่อเพชร พร้อมการแสดงพื้นบ้านท้องถิ่น การเดินแบบผ้าไทย ขบวนรถ […]

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อบัญญัติ-61 ข้อบัญญัติ-ส่วนที่-1และ-2 ประกาศใช้ (1) รายงานประมาณการรายจ่าย61 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย61

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี 2560

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีพุทธศักราช 2560ขอบคุณ ท่านวิทยากรที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมีอายุยืน และสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ข […]

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกินผักปลอดภัยในครัวเรือนและชุมชน

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกินผักปลอดภัยในครัวเรือนและชุมชน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกลด  ท่านผอ.และทีมงาน คุณเอมอรและท่านวิทยากรที่มากประสบการต […]

โครงการเยาวชนคนสากเหล็ก เก่ง ดี มีความสุข

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนคนสากเหล็ก เก่ง ดี มีความสุข โดยทีมงานวิทยากร(มีครู ตำรวจ หมอ) เด็กๆรับความรู้ อย่างมีความสุขสนุกกล้าคิดกล้ […]

โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก

ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ที่รพ.สต.บ้านหนองกลด ขอบคุณท่านผอ.และทีมงานตลอดจนอสม.ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ให้ความสำคัญอย่างดียิ่งข […]

1 2