ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavemente In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๘๙-๐๑๘ สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๙ – หมู่ที่ ๑๒ บ้านคลองสาริกา-บ้านวังกระเปา ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประกาศถนนลาดยาง ม.12_0001(1)

Comments

comments