รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.สากเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2562

คลิ๊กลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลด รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน