โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรตำบลสากเหล็ก (หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำเสื้อมัดย้อม) ประจำปีงบประมาณ 2562

ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรตำลสากเหล็ก (หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำเสื้อมัดย้อม) ประจำปีงบประมาณ 2562