สาขาแนวความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจักรวาลขนมไทย

นางพะเยาว์  โพธิ์ศรี มีฝีมือการทำขนมไทย  ขนมโบราณ เช่น ขนมใส่ไส้ ขนมต้ม ถั่วแปบ ขนมรังผึ้ง ขนมครองแครง  ขนมถ้วย ฯลฯ จุดเด่นคือ การทำขนมจะใช้วิธีทำแบบดั้งเดิม เช […]

สาขา ช่างฝีมือดั้งเดิมจักรสาน

นายทวี   เพ็ชรจินดา มีความสามารถในการสานเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆจากไม้ไผ่ได้แก่ ข้อง ไซ สุ่ม กระบุ่ง กระจาด ซ้ากระทาย กระบาย กะโล่ หลัว ชะลอม เป็นต้น ภูมิปัญญา […]