ด้านศิลปะการแสดง แตรวง

นายสุรพล  บุญจง บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 12 บ้านวังกะเปา ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เป็นแตรวงพื้นบ้านที่ใช้ในกิจกรรมชาวบ้าน ในการแห่ประกอบงานรื่นเริง […]

สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล การทำขวัญนาค

นายแหนม เนียมสกุล บ้านเลขที่ 58  หมู่ที่ 13 บ้านหนองแหน ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  นายแหนม เนียมสกุล เป็นภูมปัญญาที่มีความสามารถสาขาแนวปฏิบัติทาง […]

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตำบลสากเหล็ก

“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึงการปฏิบัติการแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่าน […]

ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย

ลานกีฬา และเครื่องออกกำลังกาย องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อความสนุกหรือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง คลายเครี […]

สาขาช่างฝีมือดั้งเดิม การทอผ้า

นางแหวว  ทองอุบล บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 12 บ้านวังกะเปา ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในการทอผ้า ผ้าทอมือ ซ […]