สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล การทำขวัญนาค

นายแหนม เนียมสกุล บ้านเลขที่ 58  หมู่ที่ 13 บ้านหนองแหน ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  นายแหนม เนียมสกุล เป็นภูมปัญญาที่มีความสามารถสาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี เดิมเป็นคนชอบร้องเพลง ซึ่งสมัยหนุ่มๆชอบเดินสายประกวดร้องเพลง พออายุมากขึ้นจึงหาช่องทางในการสร้างอาชีพ จึงศึกษาการทำขวัญนาคที่ตนมีน้ำเสียงเป็นต้นทุนอยู่แล้ว โดยได้ศึกษาจากหนังสือ และครูที่สอนทำขวัญนาค จนมีความชำนาญและรับทำขวัญนาค ทำขวัญงานแต่ง นับจากนั้นเป็นต้นมา

Comments

comments