สาขาช่างฝีมือดั้งเดิม การทอผ้า

นางแหวว  ทองอุบล บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 12 บ้านวังกะเปา ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในการทอผ้า ผ้าทอมือ ซึ่งแรกเริ่มตนเองมีความรู้ด้าน การทอผ้าอยู่แล้ว และทออยู่เป็นประจำ และได้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มทอผ้าเพื่อให้สตรีมีรายได้ โดยมีการทอผ้าต่างๆ เช่น ผ้ามัดหมี่  มีกรรมวิธีการทอที่ทำให้ให้เกิดลวดลายโดยการย้อมเส้นฝ้ายให้ด่าง โดยการผูกมัดให้เกิดช่องว่าง การทอผ้ามัดหมี่แต่ละผืนต้องใช้เวลาและความประณีต โดยจัดเรียงเส้นไหมและฝ้ายให้สม่ำเสมอ คงที่ กรรมวิธีต้องเรียงลำดับก่อนหลังให้ถูกต้อง เพื่อทำให้เกิดลวดลายสวยงามตามต้องการ ผ้าแพรวา เป็นผ้าทอมือด้วยกรรมวิธีทอผ้าให้เกิดลวดลาย ลักษณะผสมกันระหว่างลายขิดกับลายจก ผ้าแพรวาต้องมีหลายๆลายอยู่ในผืนเดียวกัน ผ้าพื้น  ทอโดยการใช้ไหมเส้นพุ่งและไหมยืนสีเดียวเท่านั้น เช่น ไหมพุ่งเป็นสีเขียว ไหมเส้นยืนเป็นสีทองใช้เป็นผ้านุ่ง หรือในโอกาสอื่นๆและยังรับทอผ้าตามที่ลูกค้าหรือผู้สนใจสั่งอีกด้วย

Comments

comments