ประกาศก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร)หมู่ที่ 11 บ้านปากดง

ประกาศก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร)หมู่ที่ 11 บ้านปากดง

Comments

comments