ด้านศิลปะการแสดง แตรวง

นายสุรพล  บุญจง บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 12 บ้านวังกะเปา ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เป็นแตรวงพื้นบ้านที่ใช้ในกิจกรรมชาวบ้าน ในการแห่ประกอบงานรื่นเริง งานบวช งานสมโภช งานบุญต่างๆ โดยบรรเลงแบบวงปี่พาทย์  คือใช้บทเพลงที่ใช้กับวงดนตรีทั่วไป  โดยเน้นความสนุกสนานแตรวงพื้นบ้านจะมีเครื่องดนตรีไม่มากนัก  เครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นจำพวกแตร  การฝึกหัดก็จะใช้การถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยอาจมีการดูโน๊ตเพลงหรือไม่มีการดูโน้ตเพลงก็ได้ในเวลาการบรรเลงต้องอาศัยการจดจำ  นั่งล้อมวงกันบรรเลงแตรวงจึงเป็นการละเล่นพื้นบ้านในการดำรงชีวิต ของชาวบ้าน  ผู้ที่เล่นทั้งชายและหญิงทุกวัย ตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุตามโอกาสโดยมากเราจะพบกับแตรวงในงาน บวช แต่ง หรือแม้งกระทั่ง งานศพ บางครั้งอาจพบในลักษณะขบวนแห่โอกาสต่างๆ  เช่น ลอยกระทง  งานฉลองยศตำแหน่งต่างๆ

Comments

comments