ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสากเหล็ก

  ด้านศิลปะการแสดง  แตรวง ศ.อำพลศิลป์   นายสุรพล   บุญจง บ้านเลขที่ 41  หมู่ที่ 12 บ้านวังกะเปา ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร เป็นแตรวงพื้ […]