งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี2561

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของจังหวัดพิจิตร ตลอดจนเป็นเการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพ […]

ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561

เชิญร่วมงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร ชมความอลังการงานแสดงประเพณีไหลเรือไฟ เพื่อบูชาหลวงพ่อเพชร พร้อมการแสดงพื้นบ้านท้องถิ่น การเดินแบบผ้าไทย ขบวนรถ […]