เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งสำราญ-น้ำบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสำราญ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(คสล.)

Comments

comments