งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี2561

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของจังหวัดพิจิตร ตลอดจนเป็นเการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร


Comments

comments