ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อบัญญัติ-61 ข้อบัญญัติ-ส่วนที่-1และ-2 ประกาศใช้ (1) รายงานประมาณการรายจ่าย61 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย61