โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี 2560

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีพุทธศักราช 2560ขอบคุณ ท่านวิทยากรที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมีอายุยืน และสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ข […]