โครงการส่งเสริมสนับสนุนกินผักปลอดภัยในครัวเรือนและชุมชน

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกินผักปลอดภัยในครัวเรือนและชุมชน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกลด  ท่านผอ.และทีมงาน คุณเอมอรและท่านวิทยากรที่มากประสบการต […]

โครงการเยาวชนคนสากเหล็ก เก่ง ดี มีความสุข

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนคนสากเหล็ก เก่ง ดี มีความสุข โดยทีมงานวิทยากร(มีครู ตำรวจ หมอ) เด็กๆรับความรู้ อย่างมีความสุขสนุกกล้าคิดกล้ […]

โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก

ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ที่รพ.สต.บ้านหนองกลด ขอบคุณท่านผอ.และทีมงานตลอดจนอสม.ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ให้ความสำคัญอย่างดียิ่งข […]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพาหนูน้อยศึกษานอกสถานที่

วันนี้( 6/3/60) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก นำโดยผอ.วรรณศิริ สารสมัคร ทีมงานกองการศึกษาและวัฒนธรรม คณะครู ได้พาหนูน้อยศึกษานอกสถานที่เด็กๆตื […]