โครงการกินอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ร่วมกิจกรรมโครงการกินอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกลด ต.สากเหล็ก จ. พิจิตร ได้ดำเนินการ พร้อมต […]

โครงการภาคีห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการรุ่นที่ 2

โครงการภาคีห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการรุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 /2/60 ณ วัดท่าพิกุล ขอบคุณทางรพ.สต.หนองกลดที่มาบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชน หมู่ 2,5,6 […]

โครงการภาคีห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการ รุ่นที่ 1

โครงการภาคีห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการ รุ่นที่ 1 ณ วัดถ้ำคะนอง มีผู้สูงอายุจากหมู่ 3,4,9,11,13,15 รพ.สต.สากเหล็กบริการตรวจเบาหวานไขมันสารพิษที่ตกค้างในร่าง […]

โครงการประชาร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก

ร่วมกิจกรรมโครงการประชาร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2560 ต้องขอชื่นชม ท่านผอ.รพ.สต.สากเหล็กและทีมงานที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมในค […]