โครงการส่งเสริมสนับสนุนกินผักปลอดภัยในครัวเรือนและชุมชน

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกินผักปลอดภัยในครัวเรือนและชุมชน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกลด  ท่านผอ.และทีมงาน คุณเอมอรและท่านวิทยากรที่มากประสบการตรง นับว่าเป็นทีมที่เข้มแข็งเชียวค่ะ ขอบคุณนะคะ

Comments

comments