โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี 2560

ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุประจำปีพุทธศักราช 2560ขอบคุณ ท่านวิทยากรที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงมีอายุยืน และสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ขอบคุณ ผู้อำนวยการมาลี โพธิ์ศรีทองตลอดจนทีมงานที่แข็งแรงของเราขอบคุณผู้สูงอายุที่เห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขอบคุณค่ะ

Comments

comments