โครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดยกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

เสาร์ที่ 28.มค.60 กับโครงการสร้างเสริมสุขภาพ โดยกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ต้องขอขอบคุณท่านผอ.สุรสิงห์ แจ่มใส , ท่านผอ.วรพงศ์ บุญคุ้ม ท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่ทุกหมู่ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งและที่ขาดเสียมิได้ขอบคุณท่านผอ.รพ.สต. สากเหล็กและทีมงานค่ะ (ผู้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรม

Comments

comments