โครงการภาคีห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการรุ่นที่ 2

โครงการภาคีห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พิการรุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 /2/60 ณ วัดท่าพิกุล ขอบคุณทางรพ.สต.หนองกลดที่มาบริการตรวจสุขภาพให้กับประชาชน หมู่ 2,5,6,7,10,12,14 และขอขอบคุณหมอศิริมงคล มณีจันทร์ (หมอต้อย)ขอบคุณน้องมาลี(ผอ.กองสวัสดิการฯ)และทีมงานนะคะวันหยุดก็ยังเสียสละเวลากับโครงการด้วยความเต็มใจอย่างดียิ่งของทุกฝ่ายขอบคุณค่ะ

Comments

comments