โครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก

ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ที่รพ.สต.บ้านหนองกลด ขอบคุณท่านผอ.และทีมงานตลอดจนอสม.ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ให้ความสำคัญอย่างดียิ่งขอบคุณนะคะ

  

Comments

comments