โครงการประชาร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก

ร่วมกิจกรรมโครงการประชาร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2560 ต้องขอชื่นชม ท่านผอ.รพ.สต.สากเหล็กและทีมงานที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อสม.ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากค่ะ

Comments

comments