โครงการกินอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ร่วมกิจกรรมโครงการกินอย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกลด ต.สากเหล็ก จ. พิจิตร ได้ดำเนินการ พร้อมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน ขอบคุณท่าน ผอ.รพ.สต. หนองกลดและทีมงานนะคะ

Comments

comments