เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล้กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 15 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

null

Comments

comments