ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพาหนูน้อยศึกษานอกสถานที่

วันนี้( 6/3/60) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก นำโดยผอ.วรรณศิริ สารสมัคร ทีมงานกองการศึกษาและวัฒนธรรม คณะครู ได้พาหนูน้อยศึกษานอกสถานที่เด็กๆตื่นเต้น กับการได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ต้องขอขอบพระคุณแต่ละสถานที่ ที่ได้อำนวยความสะดวกตลอดจนเป็นวิทยากรอธิบายให้เด็กน้อยได้รับรู้พอสังเขปขอบคุณ คุณพี่ชลอ อินทระ เจ้าของฟาร์มเห็ดนางฟ้า ม.13 บ้านหนองแหน , คุณละเอียด บุตรดี การเลี้ยงไส้เดือน ม.6 บ้านทุ่งสำราญ , คุณพี่มานพ คุยสี การปลูกผักปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ม. 10 บ้านหนองกลด วัดท่าพิกุล อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร กราบขอบพระคุณค่ะ

Comments

comments