ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑๕

Comments

comments