ปลัด อบต.

นายกฤษดา จันทร์กลิ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

หนังสือราชการ สถ.

อากาศวันนี้

26° C
ฝนตก
ฝนตก

SETindex

ราคาน้ำมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวส่วนงานคลัง

แหล่งข้อมูลในชุมชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เราพัฒนาชุมชนด้านใด ?

View Results

Loading ... Loading ...

เข้าสู่ระบบ

facebook fanpage

รวมลิ้งค์แนะนำ

 
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชม

หน้าที่ส่วนราชการ

สำนักปลัด

บริหารงานทั่วไป รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ

ส่วนการคลัง

ภาษีโรงเรือน ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
จดทะเบียนพาณิชย์ จัดซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายเงิน
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ส่วนงานช่าง

การขอใบอนุญาตการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
การขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

ส่วนสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานกิจการกีฬาและเยาวชน

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา
งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม