ปลัด อบต.

นายกฤษดา จันทร์กลิ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก

หนังสือราชการ สถ.

อากาศวันนี้

27° C
มีเมฆคลุมไปทั่ว
มีเมฆคลุมไปทั่ว

SETindex

ราคาน้ำมัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวส่วนงานคลัง

ข้อมูล อบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อบัญญัติ-61 ข้อบัญญัติ-ส่วนที่-1และ-2 ประกาศใช้ (1) รายงานประมาณการรายจ่าย61 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย61

แหล่งข้อมูลในชุมชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เราพัฒนาชุมชนด้านใด ?

View Results

Loading ... Loading ...

เข้าสู่ระบบ

facebook fanpage

รวมลิ้งค์แนะนำ

 
 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชม

หน้าที่ส่วนราชการ

สำนักปลัด
บริหารงานทั่วไป รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
ส่วนการคลัง
ภาษีโรงเรือน ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
จดทะเบียนพาณิชย์ จัดซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายเงิน
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ส่วนงานช่าง
การขอใบอนุญาตการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร
การขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ส่วนสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานกิจการกีฬาและเยาวชน
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา
งานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม